Obavijest biračima - IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE