Imovina - nekretnine

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje

Odluka o načinu izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje  od 2016. - 2021. 

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016. - 2021.

Registar nekretnina Općine Vrpolje

Upravljanje i raspolaganje nekretninama za očitovanje - Općina Vrpolje - Izvješće Revizije

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje