Utorak, Listopad 15, 2019
   
Tekst

Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje - Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima. Ponude se predaju do 18. listopada 2019. godine zaključno u 14:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 230.000,00 kuna.

Dokumentacija za nadmetanje