Nedjelja, Rujan 15, 2019
   
Tekst

Odluka o rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/05, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 19. kolovoza 2019. godine donijelo je


ODLUKU o usvajanju Programa mjera za poticanje rješenja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje

CIJELIT TEKST ODLUKE