Utorak, Listopad 15, 2019
   
Tekst

Predano financijsko izvješće za 2. kvartal 2019.

Dana 9. srpnja predano je financijsko izvješće za 2. kvartal 2019. godine. 

Potvrda o predaji izvješća i financijsko izvješće