Četvrtak, Veljača 21, 2019
   
Tekst

Odluka o sufinanciranju troškova školskih udžbenika

Na svojoj 14. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog pribora za narednu školsku godinu.

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
- preslika osobne iskaznice i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata
- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava
- Orginal račun za kupljene udžbenike, nastavna sredstva ili ostali školski pribor

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su::
- prebivalište na području Općine Vrpolje
- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna
- da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane zakonskim odredbama

TEKST ODLUKE