Utorak, Listopad 15, 2019
   
Tekst

Prezentacija sporazuma Ministarstva hrvatskih branitelja i Podravke d.d.

Objavljujemo Poziv na prezentaciju sporazuma Ministarstva hrvatskih branitelja i Podravke d.d., koja će se održati u Sl.Brodu, 11. siječnja 2019. godine.

TEKST POZIVA

 

Pravo na stambeno zbrinjavanje

Obavještavamo Vas da je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dana 20. prosinca 2018. objavio Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Dalje u testu možete za ovo preuzeti Obavijest Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, kao i tekst Javnog poziva i obrazac za prijavu. Rok za prijavu je 31. siječnja 2019. Općina Vrpolje je također potpomognuto područje 3. skupine.

Obavijest Ureda državne uprave

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini

Obrazac za prijavu

   

Sretna Nova godina

Svima posjetiteljima naše internet stranice želimo uspješnu Novu godinu. Također apeliramo na sve da i dalje radimo za dobrobit svih stanovnika Općine Vrpolje kao prošlih godina, a u 2019. još i više. 

   

Odluka o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom polju ("Narodne novine" br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09., 5/13., 14/14 i 1/18.) Općinska načelnica dana 10. prosinca 2018. godine donijelo je 

ODLUKU o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Za obavljanje popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara i opreme, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Vrpolje osnivam Povjerenstvo za popis imovine i obveza u sastavu:

1. Tomislav Šimundić, za predsjednika,

2. Nada Funarić, član,

3. Marica Zmaić, član.

Ovdje možete preuzeti cijeli TEKST ODLUKE

   

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Ovdje možete preuzeti Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu.

   

Čestitka Općine Vrpolje

Svim stanovnicima Općine Vrpolje i našim dragim gostima sretan i blagoslovljen Božić...

   

Usvojen Rebalans za 2018. godinu

Na svojoj 19. sjednici Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je usvojilo Rebalans Proračuna za 2018. godinu. 

Ovdje možete preuzeti:

Rebalans Proračuna 

Plan razvojnih programa 

   

Javni natječaj za financiranje udruga u 2019. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općina Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2019. godinu

Tekst JN

Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu

Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2019. godinu

   

Obavijest za odvoz smeća

Tvrtka Runolist d.o.o. obavještava da u utorak 25.12.2018. i 01.01.2019. neće biti odvoza smeća već će to biti organizirano subotom, tj. 22.12.2018. i 29.12.2018.

Ovdje preuzmite cijeli tekst obavijesti

   

Stranica 8 od 43

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi