Nedjelja, Rujan 15, 2019
   
Tekst

Program poklada u Općini Vrpolje 2019.

NAJAVA PROGRAMA NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

02.03.2019. godine (subota) – Stari Perkovci – Društveni dom – dječja pokladna zabava u 19,00 sati
                                                                  - svira grupa „Ritam srca“ – organizator KUD „Ravnica“ Stari Perkovci

02.03.2019. godine (subota) – Vrpolje – Društveni dom – pokladna zabava za djecu i odrasle u 17,00 sati
                                                         - svira grupa „Kick band“ – organizator KUD „ Ivan Meštrović“ Vrpolje

03.03.2019. godine (nedjelja) – Stari Perkovci – 12,45 sati – 10. pokladno jahanje, večera za sve
                                                 sudionike u Društvenom domu u 18,00 sati – bogata tombola i zabava  
                                               – organizator Konjogojska udruga Stari Perkovci

05.03.2019. godine (utorak) - Vrpolje - 12:00 sati - pokladno jahanje u Vrpolju
                                          - organizator - Konjogojska udruga "Mrkov" Vrpolje

05.03.2019. godine (utorak) – Stari Perkovci – Društveni dom – velika pokladna zabava u 20,00 sati i
                                                izbor najbolje maske – svira grupa „Ritam srca“ – organizator NK „Perkovci“ Stari Perkovci
                                                

 

Obavijest - prikupljanje komunalnog otpada

Obavještavamo Vas da od 01. 03. 2019. godine, odvoz i prikupljanje komunalnog miješanog otpada koji je bio po redovnom rasporedu za naselje Vrpolje – utorak, mijenja se na ponedjeljak zbog reorganizacije poslova odvoza tvrtke Runolist d.o.o.. Plakate s ovom obavijesti  tvrtka Runolist d.o.o. će rasporediti i postaviti na javnim mjestima po naselju te na web stranicama Runolist d.o.o. .

   

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("N.N." broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 18/18.) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi: 

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje 2018. - 2023. godine

Cijeli tekst Odluke

   

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Dana 14.02.2019. predan je financijski Izvještaj u FINU. Izvještaj prilažemo u obliku EXCEL datoteke, kao i skeniranu potvrdu o preuzimanju Izvještaja.

POTVRDA

IZVJEŠTAJ

Bilješke


Evidencija sudskih sporova

   

Izmjene i dopune natječaja za zapošljavanje žena

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“,  objavljuje izmjenu i dopunu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307 objavljenog na našim mrežnim stranicama 08.02.2019. godine. 

U natječaju se mijenja datum od kada se mogu podnositi prijave na natječaj, pa tako se natječaj sada podnosi od 13.02.2019. godine do 22.02.2019. godine. također, izmjene se vrše pod stavkom: "Prijavi na Oglas za prijem u radni odnos kandidatkinje su dužne priložiti" gdje se je navedeno da se svjedodžba o završenom obrazovanju ne mora priložiti ukoliko se ista ne posjeduje.  Isto tako, prijavitelji nisu obavezni dostaviti presliku osobne iskaznice. Sve ostale stavke ostaju ne promijenjene. 

Ukoliko je Vaša prijava poslana prije ove izmjene, ista će biti uzeta u razmatranje.


Izmjenjeni natječaj i potrebne obrasce možete pronaći ovdje:

Oglas za prijem u radni odnos

Izjava za obradu podataka

Izjava o osposobljavanju

Obrazac prijave na oglas

   

Dostava financijskih izvještaja udruga za 2018. godinu

Poštovani zakonski predstavnici udruga s područja Općine Vrpolje,
Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija ("N.N." br. 31/15) obvezni ste Općinu Vrpolje kao davatelja financijskih sredstava sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2018. godinu izvijestiti o potrošnji sredstava iz Općinskog proračuna i dostaviti nam Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, obrazac PROR - POT za 2018. godinu. 
Do kraja veljače dužni ste Fini predati financijske izvještaje (Račun prihoda i rashoda i Bilancu) te ovjerene od strane Fine u obvezi ste dostaviti u Općinu Vrpolje. 

Tekst dopisa

   

LAG "Slavonska ravnica" - Natječaj za zapošljavanje žena

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“,  raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307: 

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Trajanje radnog odnosa: 23 (dvadeset i tri) mjeseca.

Broj radnica koji se traži: 55 radnica.

Mjesto rada: Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Klakar, Općina Oprisavci, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica i Općina Vrpolje.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnos dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,  putem pošte, u razdoblju od 08.02.2019. godine do 22.02.2019. godine u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos –  Projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ .

Više o samom natječaju i obaveznoj dokumentaciji, možete pronaći u nastavku

Oglas za prijem u radni odnos

Izjava o osposobljavanju

Izjava za obradu podataka

Obrazac za prijavu na oglas

   

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Na slijedećoj poveznici možete preuzeti godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu u pdf formatu 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu u csv formatu

   

Radionica o strateškom planiranju i mogućnostima financiranja projekata iz fondova Europske unije

Općina Vrpolje u suradnji s trgovačkim društvom Tetida i Udrugom općina RH organizira aktivno predavanje na temu financiranja projektnih ideja europskim sredstvima.

Sadržaj radionice sastoji se od sljedećih stavki:

+ Ruralni razvoj mjera 7, javna uprava mjera 4

+ Norveški fondovi

+ Interreg central Europe

Pauza

+ Kako do tehničke potpore EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)?

+ Kako do tehničke potpore EIB (European Investment Bank)?

+ Financiranje energetskih projekata kroz ESCO model

+ pitanja

Ako smo potaknuli vaš interes, odazovite se na radionicu koja će se održati:

31.1. 2019. godine s početkom u 11h u vijećnici Općine Vrpolje.

Vidimo se!

   

Stranica 6 od 42

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi